MENU

C. BAHAGIAN PENGURUSAN

 • Mengurus surat menyurat berhubung hal-ehwal pentadbiran.

 • Mengendalikan sistem fail mengikut standard pengrekodan yang ditetapkan oleh pihak Majlis.
 • Menyediakan laporan penguatkuasaan (PMP) dan maklumbalas untuk Mesyuarat Jawatankuasa Majlis.

 • Menyediakan anggaran belanjawan dan  anggaran hasil tahunan Jabatan.
 • Mengurus mesyuarat dalaman dan luar serta mengambil minit mesyuarat.
 • Mengurus hal-ehwal berkaitan perkhidmatan, latihan, pemantauan,

  pemeriksaan melibatkan kakitangan Jabatan seperti Key Performance Index (KPI),Buku Perkhidmatan dan Kehadiran Latihan atau Kursus.

C.(I) Unit Stor

 • sitaan, tuntutan dan pelupusan yang telah dijalankan

  Menyediakan laporan bulanan dan tahunan jumlah barang

 • Menjalankan kerja-kerja pelupusan  dan lelongan barang-

  barang sitaan.

 • Menyediakan laporan senarai barang sitaan yang telah tamat

  tempoh tuntutan untuk tujuan pelupusan atau lelongan.

 • Menguruskan proses penyerahan barang sitaan kepada orang yang menuntut selepas membuat bayaran kompaun.

 • Menerima barang-barang sitaan dari pasukan operasi dengan

  menyemak, mengira dan merekod jumlah barang sitaan serta urusan menyimpan di dalam stor JabatanPenguatkuasaan.

C.(II) Unit Pentadbiran 

 • Menyediakan jadual tugas harian dan tugas kerja lebih masa untuk Penolong Pegawai Penguatkuasa, Pembantu Penguatkuasa dan Pemandu.

 • Menyusun kekuatan anggota dan memastikan urusan kursus,

  seminar, latihan, peperiksaan atau cuti tanpa rekod tidak menjejaskan operasi penguatkuasaan Jabatan Penguatkuasaan.

 • Menyediakan kertas kerja Anggaran Belanja Mengurus

  (ABM) tahunan dan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) untuk Jabatan Penguatkuasaan.

 • Mengawal Sistem Kehadiran Berkomputer dan menyediakan

  dan kerja lebih masa setiap bulan.laporan terperinci berkenaan Kad Perakam Waktu tugas harian

Lain-lain JabatanC.(III)

 • Menentukan anggota Pembantu Penguatkuasa yang ditumpangkan di lain-lain Jabatan mematuhi  arahan semasa Jabatan Penguatkuasa dan juga Jabatan di mana anggota                                       ditempatkan. Berikut adalah lokasi penempatan anggota yang ditumpangkan untuk membantu penugasan penguatkuasaan di lain-lain Jabatan iaitu :

 1. Jabatan Perkhidmatan Persekitaran

 2. Jabatan Pelesenan

 3. Jabatan Kewangan

 4. Jabatan Taman

 5. Jabatan Undang-Undang         

 • Pihak Jabatan boleh mengarahkan anggota Pembantu Penguatkuasa yang bertugas di lain-lain Jabatan turut serta di

  dalam apa-apa aktiviti/tugasan sekiranya diperlukan.