MENU

A.BAHAGIAN LALU LINTAS

 • Menguatkuasakan undang-undang bagi  kesalahan bagi kesalahan- kesalahan melibatkan lalulintas, parkir Majlis  serta kenderaan yang menghalang lalulintas.
 • Mengeluarkan tawaran kompaun kepada pesalah lalulintas mengukit kadar yang ditetapkan oleh pihak Majlis serta tindakan menunda kenderaan yang meghalang lalulintas di kawasan yang diwartakan zon tunda.
 • Memberi perkhidmatan nasihat dan kawalan keselamatan lalulintas melibatkan program-program rasmi kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Majlis dan mana-mana permohonan yang diluluskan.
 • Melaksanakan rondaan berjadual di kawasan-kawasan utama dan kawasan perumahan di sekitar kawasan Majlis.
 • Mengurus dan mengawal selia hal-ehwal  tindakan penguatkuasaan lalulintas berpandukan kepada Standard Operating Procedure (SOP).
 • Melaksanakan operasi bersepadu bersama lain-lain agensi penguatkuasaan seperti PDRM, SPAD, JPJ dan lain-lain.

A.(I) Unit Tunda

 • Mengambil tindakan menunda kenderaan yang menghalang lalulintas di kawasan-kawasan yang telah dikenalpasti.
 • Mengeluarkan notis kesalahan ke atas kenderaan sekiranya pemilik kenderaan enggan keluar dari kenderaan ketika kenderaan hendak ditunda.
 • Membantu pihak Polis dalam membuat kawalan lalulintas dilaluan yang sering berlaku kesesakan.
 • Menyemak laporan tindakan yang dijalankan secara harian,mingguan, bulanan dan tahunan.

A.(II) Unit Trafik

 • Mengambil tindakan kompaun serta-merta terhadap kenderaan yang tidak membayar kupon tempat letak kereta .

 • Membuat rondaan dan pemantauan kes-kes ragut dan vandalisme di sekitar kawasan Majlis setiap hari terutama kawasan taman perumahan dan pusat-pusat perniagaan.(NKRA > Bandar Selamat)

 • Membantu pihak Polis dalam membuat kawalan lalulintas di

  laluan yang sering berlaku kesesakan.

 • Membuat kawalan lalulintas yang melibatkan majlis-majlis rasmi

  Majlis.

 • Menyediakan laporan tindakan yang dijalankan secara harian, mingguan, bulanan dan tahunan.

A.(III) Unit Letak Kereta                       

 • Membantu Unit Letak Kereta, dalam mengambil tindakan

  kompaun serta-merta terhadap kenderaan yang tidak membayar

  kupon tempat letak kereta (gores & peraga) kenderaan yang diletakkan di dalam petak letak kereta tanpa bayaran dan

  kenderaan yang  kenderaan yang diletakkan di luar petak letak

  kereta.