MENU

4.0  Fungsi

Terdapat 5 fungsi utama Jabatan Penguatkuasa iaitu: 

 • Melahirkan anggota penguatkuasa yang berilmu, berdedikasi serta celik IT dengan mengadakan kursus-kursus luaran dan dalaman.
 • Menambah kakitangan sokongan bertaraf tetap / kontrak.
 • Mengemaskinikan semua data-data aktiviti jabatan ke dalam laman web Majlis Perbandaran Klang.
 • Mewujudkan sistem inventori barang rampasan berkomputer.
 • Mempergiatkan tindakan Penguatkuasa serta mendidik masyarakat Klang untuk lebih mematuhi Undang-Undang Majlis.

Fungsi jabatan mengikut unit adalah seperti berikut :-

 • Bahagian Lalulintas(terdapat 3 unit : Unit Trafik, Unit Tunda, Unit Letak Kereta)
 • Bahagian Operasi(terdapat 4 unit : Unit Iklan, Unit Operasi & Penguatkuasaan, Unit Halangan & Penjaja, Unit Aduan)
 • Bahagian Pengurusan(terdapat 3 unit : Unit Stor, Unit Pentadbiran Am, Lain-lain Jabatan (Jab. Kewangan, Taman & Rekreasi, Perkhidmatan persekitaran, Undang-Undang & Pelesenan )
 • Bahagian Keselamatan (terdapat 2 unit : Unit Selia Pengawal Keselamatan, Unit Bangunan & Taman)
 • Bahagian Pendakwaan
  (terdapat  unit : Unit Dokumentasi, Unit Pegawai Penyiasat)