MENU

Akta

 • Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)
 • Akta Kawalan dan Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
 • Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)
 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
 • Akta Makanan 1983
 • Akta Pengangkutan Jalan 1987

Enakmen

 • Enakmen Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Selangor 1995)
 • Enakmen Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Selangor 1995)
  (Pindaan) 1998

Peraturan

 • Peraturan Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan (Selangor) 1996
 • Peraturan Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan (Permainan Snuker dan Video)
  (Kawalan dan Penyeliaan) (Selangor) 1996
 • Peraturan Makanan 1983
 • Peraturan-Peraturan Kawalan Tembakau 1993

Perintah

 • Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Mengenai Tempat Letak  Kereta) (MPK) 1996

Undang-Undang Kecil

 • Undang-Undang Kecil Rumah Urut (MPK) 1965
 • Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan ) (Majlis Perbandaran Klang)
 • Akta Jalan Parit dan Bangunan 1982
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (MPK) 1983
 • Undang-Undang Kecil Penjaja (MPK) 1987
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred Perniagaan Dan Perindustrian (MPK) 1987
 • Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (MPK) 1990
 • Undang-Undang Kecil Iklan (MPK) 1991
 • Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan ) (Majlis Perbandaran Klang)
 • Akta Kerajaan Tempatan 1979 (Pindaan) 1993
 • Undang-Undang Kecil Pasar (MPK) 1993
 • Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Dan Pendandan Rambut (MPK) 1993
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Letak Kereta Persendirian (MPK) 1988
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Establisymen Makanan 1993
 • Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (MPK) 1993
 • Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Perbandaran Klang) 1993
 • Undang-Undang Kecil Lesen Bersesama (MPK) 1992

4.0  Carta Organisasi Jabatan Perlesenan dan Penjaja

5.0 Direktori Kakitangan