MENU

4.2 Unit Pembangunan Korporat

Pengurusan Korporat

 • Bertanggungjawab merancang penjenamaan secara meluas bagi meningkatkan imej dan penjenamaan semula korporat Majlis diperingkat yang lebih tinggi.
 • Perancangan dan Kajian Semula Pelan Strategik Majlis.
 • Mengurus dan menyelaras kunjungan dan lawatan rasmi.
 • Menyelaras maklumbalas Mesyuarat Kerajaan Negeri, Laporan Bulanan Pihak Berkuasa Tempatan.

Pengurusan Pusat Sumber dan Penerbitan

 • Berperanan sebagai Pusat Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) serta pusat  penghasilan produk-produk inovasi.
 • Menyediakan kemudahan-kemudahan berbentuk ilmiah bagi tujuan rujukan dan akses kepada pelbagai maklumat disamping beroperasi sebagai One Stop Information Centre bagi Majlis dan warga Klang.
 • Menghasilkan penerbitan-penerbitan yang berkualiti, berinformasi dan berinovasi seperti menyediakan Buletin secara berkala, Laporan Tahunan dan risalah-risalah promosi atau informasi.

Pengurusan Kualiti dan Inovasi

 • Mengurus dan mengkoordinasi program penambahbaikan penyampaian perkhidmatan menerusi Pelan Perancangan Strategik.
 • Merangka, membangun dan melaksanakan usaha peningkatan kualiti dan inovasi di Majlis Perbandaran Klang seperti:
  • Sistem Star Rating PBT
  • Anugerah Pentadbiran dan Pengurusan Pejabat  Cemerlang (APPC)
  • Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008
  • Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)
  • Amalan Persekitaran Berkualiti (QE)/ 5S
  • Bulan Inovasi/ Kualiti
  • Penandaarasan(Benchmarking)
  • Key Performance Indicator (KPI).
  • Balance Scorecard.

Menyelaras Maklumbalas

 • Soalan Dewan Undangan
 • Majlis Tindakan Ekonomi Selangor (MTES)
 • Mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri (MMKN)
 • EXCO PBT Kerajaan Negeri
 • Penyelaras terhadap semua soalan berkenaan Majlis

Menyelaras Lawatan Rasmi Dan Agensi Luar

 • Menyelaras lawatan rasmi dari agensi awam dan swasta
 • Menyelaras lawatan rasmi dari luar negara
 • Lawatan dari sekolah, IPTA dan IPTS

 

5.0 DIREKTORI KAKITANGAN