MENU

Emel Jabatankomunikasi.korporat@mpklang.gov.my

Ketua Jabatan: Puan Norfiza Binti Mahfiz
Emel Ketua Jabatan: norfiza.mahfiz@mpklang.gov.my

1.0 LATAR BELAKANG

Jabatan ini bermula secara nama pada tahun  2010 apabila pihak pengurusan tertinggi merasakan kepentingan serta peranannya amat kritikal dalam menghadapi cabaran perbandaran.  Bermula secara dasar sebagai sebuah unit perhubungan awam, jabatan ini berevolusi mengikut perkembangan semasa kepada sebuah jabatan yang beroperasi sebagai benteng barisan hadapan `frontliners’ dalam menerima cabaran perhubungan awam khususnya dalam penyampaian perkhidmatan  kepada orang awam secara profesional, dedikasi, proaktif, dinamik serta berorientasikan perkhidmatan pelanggan terbaik.

 

2.0 BARISAN HADAPAN

Pegawai dan kakitangan jabatan ini bertindak sebagai penerima kedatangan pelawat atau orang awam yang ingin mendapatkan perkhidmatan di majlis yang sudah pastinya dicerminkan melalui sikap mesra pelanggan, senyum, membantu dan cuba memudahcarakan warga Klang khususnya yang ingin mendapatkan perkhidmatan di Majlis.  Ini dizahirkan melalui kesungguhan dasar pengurusan yang dinatijahkan oleh setiap pegawai dan kakitangan dalam perlakuan melayani aduan orang awam serta menyelesaikannya.  `Customer comes first and customer is always right.’  Pelanggan keutamaan dan kekuatan dalam penakrifan prestasi jabatan ini.

 

3.0 MEDIA BARU

Selain itu, dalam meneroka perhubungan awam , peranan untuk menguruskan media dipikul jabatan dalam kebijaksanaan serta kewarasan membuat keputusan serta menyampaikan maklumat sebenar kepada mereka.  Kemajuan teknologi terbaru komunikasi dan cabaran dunia tanpa sempadan digalas oleh jabatan ini selari serta sejajar dengan perkembangan semasa serta mendepani budaya maklumat dalam persaingan penggunaan media alternatif atau baru iaitu media sosial di samping menghargai media `mainstream’ sedia ada.

 

4.0 FUNGSI

Fungsi jabatan mengikut bahagian adalah seperti berikut :-

Bahagian Komunikasi Korporat

4.1 Unit Komunikasi & Perhubungan Awam

Pengurusan Komunikasi

 • Merancang, melaksana dan menyelaras program-program promosi & publisiti.
 • Membina dan mewujudkan rangkaian kerjasama yang baik dan rapat diantara Majlis dengan agensi kerajaan daerah dan negeri, pihak media, swasta, pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan persatuan-persatuan penduduk .
 • Mendokumentasi aktiviti dalam bentuk gambar, video korporat dan persembahan multimedia.
 • Menghebahkan aktiviti Majlis yang berkaitan serta mendapat liputan media seperti kempen penguatkuasaan, kempen pembayaran cukai dan kompaun, program-program majlis dan promosi majlis memberi impak yang positif  .
 • Pengurusan liputan fotografi untuk acara-acara rasmi Majlis.

Pengurusan Aduan

 • Menyelaras dan menguruskan aduan awam disamping memperkasakan Pusat Aduan sebagai “Complaint Centre” yang bertanggungjawab menyalur maklumbalas berkaitan aduan.
 • Memastikan  aduan diterima, dicatat dan direkod di dalam Sistem Aduan I responz tanpa gagal.
 • Memastikan semua aduan yang diterima diberi maklumbalas pengesahan penerimaan aduandan memberikan maklumbalas tindakan penyelesaian aduan mengikut tempoh yang ditetapkan tanpa gagal.
 • Memastikan setiap aduan berulang diberi Surat Peringatan/Borang Tindakan Pembetulankepada Jabatan berkenaaan untuk tindakan pembetulan.
 • Menyemak dan mengesahkan status penyelesaian aduan bagi tujuan penutupan aduan dalam sistem I-respon.
 • Menyelaras fungsi talian aduan 24 Jam.

Pengurusan Pelanggan

 • Menyediakan perkhidmatan Kaunter Khidmat Pelanggan dan Helpdesk bagi memastikan sistem penerimaan dan sambutanpelanggan di tahap yang membanggakan dengan etika melayani pelanggan terbaik serta menyediakan maklumat serta saluran sebenar untuk pelanggan yang memerlukan jenis perkhidmatan.
 • Menjadi Pusat/ Kaunter/ Helpdesk sebagai tempat rujukan oleh orang awam untuk mendapatkan informasi dan pertanyaan.
 • Menyediakan secara keseluruhanLaporan Analisa Pemantauan PersepsiPelanggansetiap tahun.
 • Menyediakan secara keseluruhanLaporan Analisa Maklumbalas Kepuasan Pelanggan (MKP) dan Maklumbalas Kajian Pendapat Penggunakeseluruhan setiap tahun bagi tujuan Laporan Tahunan Analisa Kajian Persepsi Pelanggan Majlis Perbandaran Klang.