MENU

4.0   Senarai Perkhidmatan & Piagam Pelanggan   

Pembangunan Organisasi & Perjawatan

 • Mengiklankan kekosongan jawatan sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam tempoh tiga (3) bulan sekiranya ada keperluan dan kelulusan pengurusan tertinggi
 • Mengadakan sesi temuduga jawatan kosong sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam tempoh satu (1) bulan sekiranya ada keperluan dan kelulusan pengurusan tertinggi

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

 • Menguruskan hal berkaitan persaraan kakitangan dalam tempoh (6) bulan dari tarikh persaraan.
 • Menguruskan tuntutan pembayaran perubatan IJN, tuntutan pembayaran perubatan Hemodialisis, dan tuntutan pembayaran ubat/alat/perkhidmatan perubatan/rawatan dalam tempoh (4) hari bekerja.
 • Menguruskan permohonan pinjaman komputer dan permohonan pinjaman motorsikal/kereta dalam tempoh (3) hari bekerja

Pentadbiran Am

 • Pengurusan Surat Menyurat - Setiap surat yang diterima dari Pejabat Pos diedarkan kepada jabatan berkenaan pada hari yang sama setelah surat siap direkod dalam Buku Hantaran Tempatan.
 • Tempahan Dewan dan Riadah – Tempahan dalam tempoh empat (4) hari bekerja.

Bahagian Aset Alih & Stor

 • Aset alih didaftarkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh pengesahan penerimaan daripada Unit Perolehan, Bahagian Ukur Bahan.
 • Memenuhi permohonan stok alat tulis oleh Jabatan dalam tempoh empat (4) hari bekerja.
 • Melaksanakan tindakan pelupusan aset alih mengikut kaedah dalam tempoh enam (6) bulan.
 • Menguruskan prosedur kehilangan dan hapus kira dalam tempoh dua (2) bulan.

Bahagian Latihan dan Pengurusan Rekod

 • Memastikan kakitangan menghadiri tiga (3) jenis kursus dalam setahun.

  5.0 Direktori Kakitangan

  6.0 Carta Organisasi