MENU

3.0   Fungsi Jabatan

Fungsi jabatan mengikut bahagian adalah seperti berikut :

Bahagian Pembangunan Organisasi & Perjawatan

 • Menyediakan anggaran bajet Perjawatan Majlis Perbandaran Klang.
 • Menguruskan hal ehwal pelantikan dan kenaikan pangkat Majlis Perbandaran Klang.
 • Menguruskan penyusunan dan pembangunan organisasi Majlis Perbandaran Klang.
 • Menguruskan
 • Mengurus setia Mesyuarat Sasaran Kerja Tahun (SKT) Majlis.
 • Mengurus setia Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) Majlis.
 • Menguruskan pelajar praktikal
 • Menyelaras program kualiti di jabatan

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

 • Mengguna sistem HRMIS (Human Resource Management Information System) dengan teratur dan berkesan.
 • Menguruskan pengesahan jawatan, pemberian taraf berpencen dan persaraan kakitangan, cuti, pinjaman dan elaun untuk kakitangan Majlis Perbandaran Klang.
 • Menguruskan kenaikan gaji tahunan.
 • Melaksanakan perubahan skim perkhidmatan dan semakan pelarasan gaji kakitangan serta kenaikan gaji tahunan.
 • Memastikan kakitangan Majlis mematuhi semua peraturan Majlis mengikut kaedah-kaedah pekerja (Pelakuan dan tatatertib) MPK 1995.
 • Menguruskan kebajikan dan kemudahan kakitangan mengikut dasar sedia ada seperti urusan tuntutan pembayaran perubatan IJN, tuntutan pembayaran perubatan Hemodialisis, dan tuntutan pembayaran ubat/alat/perkhidmatan perubatan/rawatan
 • Mengurus setia Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan (MBJ).
 • Mengurus setia Mesyuarat Jawatankuasa Pihak Berkuasa Melantik dan Pembangunan Modal Insan Majlis.
 • Menguruskan persediaan dokumen bagi tujuan tatatertib