MENU

Emel Jabatan: pentadbiran@mpklang.gov.my

Ketua Jabatan: Encik Helmey Bin Mohamed Rashid
Emel Ketua Jabatan: helmey.rashid@mpklang.gov.my

1.0   Pengenalan

Jabatan Khidmat Pengurusan merupakan nadi kepada Majlis Perbandaran Klang yang memberi sokongan kepada jabatan-jabatan lain. Antara fungsinya ialah menguruskan sumber manusia, perjawatan, aset alih dan stor, latihan, pengurusan rekod dan keselamatan di Majlis Perbandaran Klang.

Terdapat 5 bahagian utama dan 1 unit di Jabatan Khidmat Pengurusan iaitu:

 • Bahagian Pembangunan Organisasi & Perjawatan
 • Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
 • Bahagian Pentadbiran Am
 • Bahagian Aset Alih Dan Stor
 • Bahagian Latihan Dan Pengurusan Rekod
 • Unit Khidmat Sokongan

2.0   Objektif Jabatan Khidmat Pengurusan

Menguruskan hal ehwal pengurusan pentadbiran dan memberi perkhidmatan sokongan kepada Majlis serta melaksanakan dasar selaras dengan peraturan-peraturan yang di gunapakai oleh Majlis Perbandaran Klang

2.1 Objektif Bahagian

Bahagian Pembangunan Organisasi & Perjawatan

 • Memastikan Majlis mempunyai skim perkhidmatan yang sesuai serta struktur organisasi yang cekap dan berkesan bagi membolehkan organisasi melaksanakan objektif penubuhannya

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

 • Mengendalikan pengurusan sumber manusia dengan cekap dan berkesan.

Bahagian Pentadbiran Am

 • Mengendalikan hal ehwal logistik Majlis, penyelenggaraan rekod, keselamatan dan keceriaan dengan berkesan dan teratur.

Bahagian Aset Alih Dan Stor

 • Memastikan pengurusan harta modal, aset alih bernilai rendah dan stok dilaksanakan secara cekap, teratur dan berkesan mengikut tatacara yang telah ditetapkan

Bahagian Latihan Dan Pengurusan Rekod

 • Memastikan semua latihan/kursus berkaitan dapat disalurkan kepada semua kakitangan di Majlis Perbandaran Klang dan memastikan Majlis mempunyai sumber tenaga yang berkualiti bagi menjalankan tugas-tugas dengan lebih cekap dan berkesan.

Unit Khidmat Sokongan

 • Memantau dan menguruskan pentadbiran jabatan agar dapat dijalankan dengan lebih lancar dan berkesan dan bertanggungjawab untuk memantau aktiviti perkhidmatan sokongan seperti urusan kehadiran dan cuti, serta urusan rekod dan fail.