MENU

Emel Jabatan: pentadbiran@mpklang.gov.my

Ketua Jabatan: Encik Helmey Bin Mohamed Rashid
Emel Ketua Jabatan: helmey.rashid@mpklang.gov.my

1.0   Pengenalan

Jabatan Khidmat Pengurusan merupakan nadi kepada Majlis Perbandaran Klang yang memberi sokongan kepada jabatan-jabatan lain. Antara fungsinya ialah menguruskan sumber manusia, perjawatan, aset alih dan stor, latihan, pengurusan rekod dan keselamatan di Majlis Perbandaran Klang.

Terdapat 5 bahagian utama dan 1 unit di Jabatan Khidmat Pengurusan iaitu:

 • Bahagian Pembangunan Organisasi & Perjawatan
 • Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
 • Bahagian Pentadbiran Am
 • Bahagian Aset Alih Dan Stor
 • Bahagian Latihan Dan Pengurusan Rekod
 • Unit Khidmat Sokongan

2.0   Objektif Jabatan Khidmat Pengurusan

Menguruskan hal ehwal pengurusan pentadbiran dan memberi perkhidmatan sokongan kepada Majlis serta melaksanakan dasar selaras dengan peraturan-peraturan yang di gunapakai oleh Majlis Perbandaran Klang

2.1 Objektif Bahagian

Bahagian Pembangunan Organisasi & Perjawatan

 • Memastikan Majlis mempunyai skim perkhidmatan yang sesuai serta struktur organisasi yang cekap dan berkesan bagi membolehkan organisasi melaksanakan objektif penubuhannya

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

 • Mengendalikan pengurusan sumber manusia dengan cekap dan berkesan.

Bahagian Pentadbiran Am

 • Mengendalikan hal ehwal logistik Majlis, penyelenggaraan rekod, keselamatan dan keceriaan dengan berkesan dan teratur.

Bahagian Aset Alih Dan Stor

 • Memastikan pengurusan harta modal, aset alih bernilai rendah dan stok dilaksanakan secara cekap, teratur dan berkesan mengikut tatacara yang telah ditetapkan

Bahagian Latihan Dan Pengurusan Rekod

 • Memastikan semua latihan/kursus berkaitan dapat disalurkan kepada semua kakitangan di Majlis Perbandaran Klang dan memastikan Majlis mempunyai sumber tenaga yang berkualiti bagi menjalankan tugas-tugas dengan lebih cekap dan berkesan.

Unit Khidmat Sokongan

 • Memantau dan menguruskan pentadbiran jabatan agar dapat dijalankan dengan lebih lancar dan berkesan dan bertanggungjawab untuk memantau aktiviti perkhidmatan sokongan seperti urusan kehadiran dan cuti, serta urusan rekod dan fail.

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 17 Januari 2020 - 8:12am