MENU

Emel Jabatanunitbayaranmpk@gmail.com

Ketua Jabatan : Pn. Zate Aziana Binti Abdul Rahman
Emel Ketua Jabatan zate.rahman@mpklang.gov.my

1.0   Pengenalan

Jabatan Kewangan adalah jabatan yang bertanggungjawab bagi segala urusan kewangan Majlis. Ianya meliputi segala kutipan, perbelanjaan, pembayaran, belanjawan dan perakaunan.

Bahagian Utama di Jabatan Kewangan adalah :

Bahagian Perbendaharaan

  • Unit Akaun

  • Unit Gaji

  • Unit Bajet

  • Unit Bayaran

  • Unit Pentadbiran

Bahagian Pengurusan Hasil

  • Unit Hasil

  • Unti Kutipan

  • Unit Sewaan

  • Unit Cukai Taksiran

Unit Pembangunan Sistem

2.0   Objektif Jabatan Kewangan

Menyediakan Perkhidmatan Pengurusan Kewangan kepada semua warga kerja, jabatan-jabatan di dalam Majlis, pembayar cukai dan orang awam dengan cekap dan berkesan selaras dengan keperluan-keperluan akta-akta yang diterima pakai dan peraturan kewangan yang ditetapkan.