MENU

3.4   Bahagian Kawalan Binatang Terbiar/Perosak/Ternakan dan Kesihatan

 • Untuk memastikan kesihatan dan keselamatan penduduk dalam kawasan MPK bebas daripada segala bentuk kacauganggu bau, pendengaran, penglihatan dan lain-lain yang wujud daripada binatang terbiar, unggas, perosak, haiwan ternakan serta pencemaran persekitaran.

Fungsi Bahagian Kawalan Binatang Terbiar/Perosak/Ternakan dan Kesihatan

 1. Menyelaras dan menjalankan aktiviti pengawalan binatang terbiar, unggas, perosak dan ternakan.
 2. Menyelaras dan menjalankan tindakan penguatkuasaan ke atas aktiviti kacauganggu kesihatan awam termasuk pencemaran bau, bunyi bising dan lain-lain.
 3. Manjalankan tindakan penguatkuasaan ke atas aduan tanah lapang, rumah kosong dan semak samun.

3.5   Bahagian Teknikal Kesihatan, Cara Kerja, Promosi & Pendidikan

 • Memastikan syarat-syarat kesihatan dipatuhi selaras dengan pelesenan aktiviti-aktiviti yang menyumbang kepada kepentingan kesihatan awam.
 • Memastikan kualiti dan kebersihan tandas awam berada di dalam keadaan yang bersih dan selamat.
 • Memastikan pengendalian aktiviti pengebumian jenazah dan pembakaran mayat berjalan dengan baik dan lancar.
 • Untuk memberi kesedaran kepada orang ramai dan penduduk setempat mengenai kepentingan kesihatan awam seiring dengan perkembangan infra, sosial dan ekonomi.

Fungsi Bahagian Teknikal Kesihatan, Cara Kerja, Promosi & Pendidikan

 1. Menjalankan pemeriksaan pematuhan syarat-syarat kesihatan di dalam pelesenan aktiviti-aktiviti yang menyumbang kepada kepentingan kesihatan awam seperti aktiviti besi buruk/barangan terpakai, taska/tadika, asrama pekerja dan anjing peliharaan.
 2. Menjalankan pengurusan Tanah Perkuburan Islam dan Krematorium.
 3. Menjalankan aktiviti pemeriksaan dan penggredan tandas awam.
 4. Menjalankan ceramah, pendidikan kesihatan dan gotong-royong kepada masyarakat.
 5. Penyediaan laporan bulanan dan tahunan.