MENU

3.2   Bahagian Vektor & Penyakit Berjangkit

 • Memastikan kes penyakit berjangkit sentiasa dapat dikawal bagi menjamin kesejahteraan dan keselamatan orang ramai
 • Memastikan langkah kawalan dan pencegahan pernyakit berjangkit dibuat dengan sempurna

Fungsi Bahagian Vektor dan Penyakit Berjangkit

 1. Menyelaras, merancang dan menyelia, aktiviti pencegahan dan pengawalan kes demam denggi melibatkan pemeriksaan tempat pembiakan aedes dan semburan pengasapan.
 2. Menyelaras, merancang dan menyelia aktiviti pengawalan nyamuk kacauganggu dan aduan berkaitan.
 3. Menjalankan pemeriksaan ke atas premis-premis berisiko menyumbang kepada kes demam denggi.
 4. Menjalankan aktiviti dan program-program berkaitan pencegahan dan pengawalan demam denggi.

3.3   Bahagian Keselamatan & Kualiti Makanan

 • Memastikan makanan yang berada di pasaran di dalam keadaan yang selamat dan mematuhi peraturan yang ditetapkan.
 • Memastikan semua premis makanan berada di dalam keadaan bersih dan selamat.

Fungsi Bahagian Keselamatan Dan Kualiti Makanan

 1. Merancang, menjalankan dan menilai aktiviti persampelan makanan
 2. Memantau segala aduan tentang keselamatan dan mutu makanan
 3. Merancang, menjalankan dan menilai aktiviti pemeriksaan kebersihan dan penggredan premis-premis makanan
 4. Menjalankan siasatan aduan kes-kes keracunan makanan yang dilaporkan
 5. Merancang, menjalankan dan menilai aktiviti penguatkuasaan dan perundangan yang berkaitan dengan keselamatan dan kualiti makanan