MENU

2.0  Objektif Jabatan Kesihatan

Untuk memastikan kesihatan dan kesejahteraan hidup warga Klang di tahap yang maksima seiring dengan pembangunan infra, sosial, rohani dan ekonomi.

3.0  Maklumat dan Fungsi-Fungsi Bahagian dalam Jabatan Kesihatan

3.1   Bahagian Pentadbiran

 • Memastikan bahagian segala urusan pejabat mengikut piawaian yang ditetapkan supaya pencapaian pentadbiran pejabat berjalan dengan lancar, cekap,efisyen dan sistematik
 • Melaksanakan urusan perkhidmatan dan kemudahan kepada kakitangan dengan tanggungjawab yang adil, berkesan, sempurna dan menyeluruh dengan menerapkan elemen nilai-nilai murni dalam perkhidmatan yang diberikan.

Fungsi Bahagian Pentadbiran

 1. Menguruskan hal ehwal surat menyurat, Urusan perjalanan fail termasuk pembukaan dan penutupan fail.
 2. Mengendali segala aspek pengurusan pentadbiran pejabat.
 3. Menyediakan segala laporan kewangan (mengurus).
 4. Mengurus dan mengawal urusan pesanan tempatan berkaitan ubat-ubatan, bahan-bahan kimia dan keperluan berkaitan  unit vektor, kerja-kerja inden contoh membasmi dan mengawal anai-anai dan tikus.
 5. Merekod dan mengurus urusan bayaran serta perkhidmatan yang dilaksanakan oleh bahagian Kesihatan Awam contoh urusan krematorium (pembakaran mayat, pengkebumian orang islam).
 6. Mengemaskini rekod-rekod cuti dan perkhidmatan.
 7. Pengurusan hal ehwal kakitangan berhubung perjawatan, pentadbiran dan perkhidmatan.
 8. Mengurus bayaran urusan elaun tuntutan lebih masa, elaun perjalanan, tuntutan runcit, tuntutan elaun bahan kimiadan lain-lain yang berkaitan.
 9. Mengadakan program yang teratur bagi pelaksanaan aktiviti di unit personal, kewangan dan aset.
 10. Menyelaras aspek pembangunan sumber manusia (membina insan).
 11. Menerima aduan-aduan awam menerusi online, telefon, surat dan jabatan-jabatan lain.
 12. Mengurus dan mengatur mesyuarat serta perjumpaan di antara pihak-pihak yang terlibat dengan jabatan.
 13. Mengatur dan memastikan jemputan program ceramah kesihatan bagi aktiviti di sekolah dan pengendali makanan/minuman restoran dan gerai majlis di dalam kawasan pentadbiran.
 14. Merekod dan mendokumentasikan hal-hal berkaitan dengan jabatan.
 15. Menyelenggara dan memantau stor simpanan barang-barang keperluan pejabat dan bahan-bahan kimia yang melibatkan Bahagian Vektor dan Kesihatan Awam.