MENU

Emel Jabatan: kesihatan@mpklang.gov.my

Ketua Jabatan: Encik Azmi Bin Muji
Emel Ketua Jabatan: azmi.muji@mpklang.gov.my

1.0   Pengenalan

Jabatan Kesihatan, MPK telah ditubuhkan sejak tahun 1890. Jabatan ini telah wujud lebih satu abad dan merupakan di antara jabatan yang pertama ditubuhkan selain daripada Jabatan Pentadbiran, Jabatan Kejuruteraan dan Jabatan Kewangan.

Pada permulaan pertubuhannya, Jabatan Kesihatan terdiri daripada Bahagian Kesihatan Awam, Bahagian Taman & Pengindahan Bandar, Bahagian Perkhidmatan Perbandaran dan Bahagian Perlesenan.

Dengan penambahan penduduk dan perluasan kawasan Majlis serta peningkatan beban tugas dan kehendak penduduk setempat yang tinggi, maka Majlis telah memutuskan untuk mengeluarkan  Bahagian Taman & Pengindahan Bandar, Bahagian Perkhidmatan Perbandaran dan Bahagian Perlesenan daripada Jabatan Kesihatan dengan mewujudkan jabatan-jabatan seperti berikut:

 • Bahagian Taman & Pengindahan Bandar dikenali sebagai Jabatan Taman & Rekreasi
 • Bahagian Perkhidmatan Perbandaran dikenali sebagai Jabatan Kawalan Alam Sekitar
 • Bahagian Perlesenan dikenali sebagai Jabatan Perlesenan & Penjaja

Terdapat 6 bahagian utama di Jabatan Kesihatan iaitu:

 • Bahagian Pentadbiran
 • Bahagian Vektor & Penyakit Berjangkit
 • Bahagian Keselamatan & Kualiti Makanan
 • Bahagian Kawalan Binatang Liar & Kesihatan Awam
 • Bahagian Promosi & Pendidikan Kesihatan
 • Bahagian Klinik

2.0  Objektif Jabatan Kesihatan

Untuk memastikan kesihatan dan kesejahteraan hidup warga Klang di tahap yang maksima seiring dengan pembangunan infra, sosial, rohani dan ekonomi.

3.0  Maklumat dan Fungsi-Fungsi Bahagian dalam Jabatan Kesihatan

3.1   Bahagian Pentadbiran

 • Memastikan bahagian segala urusan pejabat mengikut piawaian yang ditetapkan supaya pencapaian pentadbiran pejabat berjalan dengan lancar, cekap,efisyen dan sistematik
 • Melaksanakan urusan perkhidmatan dan kemudahan kepada kakitangan dengan tanggungjawab yang adil, berkesan, sempurna dan menyeluruh dengan menerapkan elemen nilai-nilai murni dalam perkhidmatan yang diberikan.

Fungsi Bahagian Pentadbiran

 • Menguruskan hal ehwal surat menyurat, Urusan perjalanan fail termasuk pembukaan dan penutupan fail.
 • Mengendali segala aspek pengurusan pentadbiran pejabat.
 • Menyediakan segala laporan kewangan (mengurus).
 • Mengurus dan mengawal urusan pesanan tempatan berkaitan ubat-ubatan, bahan-bahan kimia dan keperluan berkaitan  unit vektor, kerja-kerja inden contoh membasmi dan mengawal anai-anai dan tikus.
 • Merekod dan mengurus urusan bayaran serta perkhidmatan yang dilaksanakan oleh bahagian Kesihatan Awam contoh urusan krematorium (pembakaran mayat, pengkebumian orang islam).
 • Mengemaskini rekod-rekod cuti dan perkhidmatan.
 • Pengurusan hal ehwal kakitangan berhubung perjawatan, pentadbiran dan perkhidmatan.
 • Mengurus bayaran urusan elaun tuntutan lebih masa, elaun perjalanan, tuntutan runcit, tuntutan elaun bahan kimiadan lain-lain yang berkaitan.
 • Mengadakan program yang teratur bagi pelaksanaan aktiviti di unit personal, kewangan dan aset.
 • Menyelaras aspek pembangunan sumber manusia (membina insan).
 • Menerima aduan-aduan awam menerusi online, telefon, surat dan jabatan-jabatan lain.
 • Mengurus dan mengatur mesyuarat serta perjumpaan di antara pihak-pihak yang terlibat dengan jabatan.
 • Mengatur dan memastikan jemputan program ceramah kesihatan bagi aktiviti di sekolah dan pengendali makanan/minuman restoran dan gerai majlis di dalam kawasan pentadbiran.
 • Merekod dan mendokumentasikan hal-hal berkaitan dengan jabatan.
 • Menyelenggara dan memantau stor simpanan barang-barang keperluan pejabat dan bahan-bahan kimia yang melibatkan Bahagian Vektor dan Kesihatan Awam.

3.2   Bahagian Vektor & Penyakit Berjangkit

 • Memastikan kes penyakit berjangkit sentiasa dapat dikawal bagi menjamin kesejahteraan dan keselamatan orang ramai
 • Memastikan langkah kawalan dan pencegahan pernyakit berjangkit dibuat dengan sempurna

Fungsi Bahagian Vektor dan Penyakit Berjangkit

 • Menjalankan aktiviti siasatan penyakit berjangkit dan demam denggi
 • Menjalankan aktiviti kawalan dan pencegahan penyakit bawaan vektor seperti:
 1. Menjalankan kajian dan pemeriksaan jentik-jentik dari rumah ke rumah
 2. Menjalankan aktiviti semburan fogging dan ULV di kawasan berisiko tinggi
 3. Menjalankan semburan minyak (oiling) secara berjadual
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 19 Januari 2018 - 1:38pm