MENU

4.0   Piagam Pelanggan Jabatan Kemasyarakatan

  • Memastikan tidak kurang daripada 20 program-program dan aktiviti rasmi majlis dapat dilaksanakan dengan lancar dan teratur dalam masa setahun.

  • Mencetak dan mengedarkan kad jemputan bagi acara rasmi Majlis dalam masa 1 hari sebelum acara/program berlangsung.

  • Memastikan program bersama Jawatankuasa Persatuan Penduduk (JKP) diadakan pada setiap bulan.

5.0   Direktori Kakitangan

6.0   Carta Organisasi

carta_organisasi_kemasyarakatan_2018