MENU

F. Bahagian Bangunan Dan Kemudahan Riadah

1. Bangunan Pejabat/ Kuarters/ Bangunan Awam dan Kemudahan Riadah.

  • Menyelenggara, membaiki, menaiktaraf bangunan-bangunan milik Majlis seperti bangunan pejabat, pejabat cawangan, stor, kuarters/ rumah kediaman MPK, dewan, balairaya, gerai, kompleks pasar, kompleks perniagaan, kompleks sukan dan tandas awam.
  • Menyelenggara/membaiki kemudahan awam dan riadah seperti gelanggang, trek jogging, padang permainan (bola), padang am, pondok gazebo dan komponen berkaitan.

2. Menyedia dan memantau kerja-kerja di bawah peruntukan MARRIS / Projek.

G. Bahagian Pentadbiran Dan Pengurusan Am

  • Merekodkan hal ehwal perjawatan meliputi  jadual kedatangan, kursus , cuti kakitangan dan lain-lain
  • Mengedar dan memaklumkan segala arahan rasmi majlis dan pekeliling kepada kakitangan.
  • Mengurus dan merekodkan pendaftaran segala persuratan serta perjalanan fail jabatan.
  • Menguruskan penyediaan dokumen yang berkaitan dengan kerja-kerja kontrak .
  • Mengurus dan merekod bayaran-bayaran kerja kontrak.
  • Mengurus dan merekodkan segala maklumat dan dokumen jabatan.
  • Menerima dan merekod permohonan pelan-pelan pemajuan kerja infrastruktur (Pelan Kerja Tanah, Pelan Jalan Dan Parit, Pelan Lampu Jalan).
  • Merekod dan memberi maklumbalas terhadap perkara / aduan berkaitan Jabatan.

3.0   Carta Organisasi

*Klik pada image untuk paparan yang lebih jelas