MENU

Emel Jabatan : kejuruteraan@mpklang.gov.my

Ketua Jabatan:  Encik Zamri Bin Othman
Emel Ketua Jabatan: zamri.othman@mpklang.gov.my

1.0 Objektif

 • Membuat penambahbaikan dan memantapkan keberkesanan fungsi jabatan supaya lebih cekap.
 • Memberi peluang kepada kakitangan yang telah lama berkhidmat untuk berubah skop kerja dan pendedahan kepada skop kerja yang berbeza.
 • Memperkukuhkan hubungan di antara kakitangan terutama dalam mendapatkan kerjasama.
 • Membentuk kakitangan yang berdaya saing dan menyumbang kepada kemajuan jabatan.
 • Melahirkan kakitangan yang bersifat pemimpin dan berketrampilan dan berilmu.

2.0  Bahagian di Jabatan Kejuruteraan

 • Bahagian Kawalan Pembangunan Infrastruktur
 • Bahagian Jalandan Jambatan
 • Bahagian Saliran dan Kawalan Banjir
 • Bahagian Lalu Lintas dan Pengangkutan Awam
 • Bahagian Mekanikal dan Elektrikal
 • Bahagian Bangunan dan Kemudahan Riadah
 • Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Am

A. Bahagian Kawalan Pembangunan INFRASTRUKTUR (pejabat cawangan jalan raya barat)

1.Memproses permohonan pelan infrastruktur & Pembangunan bagi :
   - Pelan Kerja Tanah
   - P
elan Jalan dan Parit
   - Pelan Lampu Jalan
2. Memproses Sokongan Pengeluaran Sijil  ‘CCC' atau ‘CF' untuk sesuatu pembangunan.

3. Memproses sokongan permohonanKebenaran Merancang daripada aspek keperluan kemudahan infrastruktur.
4. Mengawal, memantau dan mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap kerjapembangunan swasta yang berkaitan (kerja tanah/binaan).
5. Menyedia dan memantau kerja-kerja di bawah peruntukan MARRIS/ Projek.