MENU

Ketua Bahagian: Puan Suziana Binti Fiee
Emel Ketua Bahagian: suziana.fiee@mpklang.gov.my

1. PENGENALAN

Bahagian Audit Dalam Majlis Perbandaran Klang telah ditubuhkan pada tahun 2001 selaras dengan peraturan-peraturan di dalam Akta Audit Negara 1957 serta mematuhi Pekeliling Perbendaharaan Bil. 9 Tahun 2004. Bahagian ini bertanggungjawab secara langsung kepada Yang Dipertua Majlis Perbandaran Klang.

Bahagian ini merupakan satu fungsi bebas yang memberi kepastian dan khidmat perundingan secara objektif untuk menambah nilai dan mempertingkatkan tahap operasi organisasi.

2. MISI

Melakukan pemeriksaan dan penilaian yang bebas bagi mencapai objektif ke arah meningkatkan kualiti di semua lapisan pengurusan berdasarkan peraturan-peraturan yang ditetapkan.

3. VISI

Menjadikan Bahagian Audit Dalam sebuah entiti yang cemerlang dan sumber rujukan dengan memberikan perkhidmatan pengauditan dan khidmat nasihat selaras dengan misi MPK

Kemaskini Terakhir: Isnin, 13 November 2017 - 4:21pm