MENU

Ketua Bahagian: Puan Long Shalawati Binti Mohd Sahit
Emel Ketua Bahagian: shalawati.sahit@mpklang.gov.my

1.0   Fungsi Bahagian Ukur Bahan

Fungsi jabatan mengikut bahagian adalah seperti berikut : 

 • Bahagian Perolehan Sebutharga / Tender MajlisDan PeruntukanLuar.
 • Bahagian Urusetia PembukaPeti Sebutharga / Tender.

2.0   Aktiviti–Aktiviti Bagi Fungsi–Fungsi          

A.  Bahagian Perolehan Sebutharga / Tender Majlis dan Peruntukan Luar

 • Menyediakan/menyemak kadar harga dan penyediaan kuantiti bagi perolehan Majlis/peruntukan luar.
 • Menyediakan/Menyemak dan membuat pengesahan untuk anggaran jabatan bagi perolehan Majlis/peruntukan luar.
 • Menyediakan dokumen bagi tujuan urusan penjualan dokumen perolehan Majlis/peruntukan luar.
 • Menyelaraskan/membuat taklimat dan lawatan tapak bagi perolehan Majlis/Peruntukan luar.
 • Menyediakan/menyemak laporan penilaian perolehan Majlis/peruntukan luar.
 • Menyediakan/membentangkan laporan penilaian perolehan Majlis/peruntukan luar ke Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga/Tender Majlis/Luar.
 • Menyediakan dokumen kontrak untuk projek-projek yang menggunakan borang PWD 203,203A, DB/T-Tender Majlis/Luar.
 • Menyemak Pengesyoran Bayaran Muktamad untuk projek-projek yang menggunakan borang PWD 203, 203A, DB/T (termasuk semakan di tapak).
 • Menyemak pengesyoran bagi Bayaran Interim perolehan Majlis/Luar (termasuk semakan di tapak).
 • Memastikan kerja-kerja mematuhi Akta Acara Kewangan, Arahan Perbendaharaan, Surat Pekeliling Perbendaharaan dan undang-undang yang telah ditetapkan.

 B.   Bahagian Urusetia Pembuka Peti Sebutharga / Tender

 • Menguruskan segala urusan urusetia pembuka peti sebutharga /tender Majlis/Luar
 • Menyediakan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga/Tender Majlis/Luar
 • Menguruskan hal-hal tempahan logistik,peralatan,
 • makanan/minuman dan lain-lain yang berkaitan.
 • Memasukkan/Menampal iklan/keputusan di papan kenyataan MPK/Laman Web/Tender Online SUK
 • Meluluskan/Membuat pengesahan pendaftaran kontraktor melalui sistem tender online Selangor