MENU

 

** Harap maaf, halaman sedang dikemaskini. Terima kasih

 

 

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

1. Membantu Majlis Perbandaran Klang dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT.

2. Menentukan keperluan keselamatan ICT.

3. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti pengurusan risiko dan pengauditan.

Kemaskini Terakhir: Khamis, 19 September 2019 - 2:50pm