MENU

 

 

 

Encik  Ahmad Khairi Bin Mohamad Yusof

Pengarah Bangunan
ahmad.khairi@mpklang.gov.my
No. Tel : 03-3373 7801
No. Faks : 03-3371 0685

 

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

1. Membantu Majlis Perbandaran Klang dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan
    keselamatan ICT;

2. Menentukan keperluan keselamatan ICT;

3. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti
    pengurusan risiko dan pengauditan;

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 13 Januari 2017 - 4:07pm