MENU

Taklimat & Lawatan Tapak : 12/6/2019 (Rabu)
Masa Pendaftaran : 9.00 pagi
Tempat Berkumpul : Mini Auditorium, Pejabat MPK Jalan Tengku Kelana  
                            

** Penjualan dokumen secara online mulai 14/6/2019 (Jumaat)

Tender Ref: 
MPK/JK 600-13/1/70(2019)
Tender Closing Date: 
Thursday, 20 June 2019