MENU

Taklimat & Lawatan Tapak : 28/5/2019 (Selasa)
Masa Pendaftaran : 9.00 pagi
Tempat Berkumpul : Auditorium Raja Ismail, Ibu Pejabat Majlis Perbandaran Klang.
                            

** Penjualan dokumen mulai 30/05/2019 (KHAMIS), Bahagian Ukur Bahan, Tingkat 1, Pejabat MPK Jalan Tengku Kelana.

Tender Ref: 
MPK/BGN/600-5/10/0002(2017)
Tender Closing Date: 
Thursday, 4 July 2019