MENU

Taklimat & Lawatan Tapak : 15/5/2019 (Jumaat)
Masa Pendaftaran : 9.00 pagi
Tempat Berkumpul : Mini Auditorium, Pejabat MPK Jalan Tengku Kelana  
                            

** Penjualan dokumen secara online mulai 21/5/2019 (Selasa)

Tender Ref: 
MPK/JK 600-13/1/65(2019)
Tender Closing Date: 
Monday, 27 May 2019