MENU

Taklimat & Lawatan Tapak : 16/5/2019 (Khamis)
Masa Pendaftaran : 9.00 pagi
Tempat Berkumpul : Mini Auditorium, Pejabat MPK Jalan Tengku Kelana  
                            

** Penjualan dokumen secara online mulai 20/5/2019 (Isnin)

Tender Ref: 
MPK/JK 600-13/1/49(2019)
Tender Closing Date: 
Monday, 10 June 2019