MENU

Taklimat & Lawatan Tapak : 22/4/2019 (Isnin)
Masa Pendaftaran : 2.00 petang
Tempat Berkumpul : Mini Auditorium, Pejabat MPK Jalan Tengku Kelana  
                            

** Penjualan dokumen secara online mulai 24/4/2019 (Rabu)

Tender Ref: 
MPK/JK 600-13/13/25
Tender Closing Date: 
Tuesday, 30 April 2019