MENU

Taklimat & Lawatan Tapak : 24/4/2019 (Rabu)
Masa Pendaftaran : 9.00 pagi
Tempat Berkumpul : Mini Auditorium, Pejabat MPK Jalan Tengku Kelana

** Penjualan dokumen secara online mulai 26/4/2019 (Jumaat)

Tender Ref: 
MPK/JK 600-13/12/37(2018), MPK/JK 600-13/1/29(2019)
Tender Closing Date: 
Thursday, 16 May 2019