MENU

Taklimat & Lawatan Tapak : 21/02/2019 (Khamis)
Masa : 9.00 pg
Tempat Berkumpul : Auditorium Raja Ismail, Ibu Pejabat Majlis Perbandaran Klang.

** Penjualan dokumen secara online mulai 25/2/2019 (Isnin)

Tender Ref: 
MPK 400-10/3/8
Tender Closing Date: 
Monday, 18 March 2019