MENU

Taklimat & Lawatan Tapak : 31/01/2019 (Khamis)
Masa : 9.00 pg
Tempat Berkumpul : Mini Auditorium, Pejabat MPK Jalan Tengku Kelana

** Penjualan dokumen secara online mulai 4/2/2019 (Isnin)

Tender Ref: 
MPK 400-10/3/6
Tender Closing Date: 
Monday, 25 February 2019