MENU

Director Office
Photo Name Designation Tel Fax Email
YBrs. Dr. Ahmad Fadzli bin Ahmad Tajuddin The President 03 -3371 5882 03 - 3374 3661 afadzli@mpklang.gov.my
Norimah Binti Danuri Pembantu Tadbir Khas kepada YDP Samb 1601 norimah.danuri@mpklang.gov.my
Deputy YDP Office
Photo Name Designation Tel Fax Email
Puan Elya Marini Binti Darmin Puan Elya Marini Binti Darmin Deputy President/Secretary Samb 1501/1603 03-3371 6535 elya@mpklang.gov.my
Nur Nadirah Binti Ahmad Secretary Ext 1501/1603 03-3371 6535
Secretariat

Photo Name Designation Tel Fax Email
Norhashimah Binti Md Arif Setiausaha Pejabat Kanan Samb. 1610/1611 03-3372 0344 norhashimah.ariff@mpklang.gov.my
Intan Wazleena Binti Ab. Wahab Setiausaha Pejabat Kanan Samb. 1610/1611 03-3372 0344 wazleena.wahab@mpklang.gov.my
Treasury Department
Photo Name Designation Tel Fax Email
En Zahrin Bin Md Nasir Pengarah Kewangan 03-3371 2717 Samb. 2401 zate.rahman@mpklang.gov.my
Salbieyana akmal Noor Yasmin Bt Mohd Yussuf Pembantu Tadbir Kpd Pengarah 03-3375 5555 Samb. 2401
Unit Akaun dan Gaji
Photo Name Designation Tel Fax Email
norasnizah Norasnizah Binti Karim Penolong Akauntan 03-3375 5555 Samb. 2407 norasnizah.karim@mpklang.gov.my
nurul akmar Nurul Akmar Binti Alias Penolong Akauntan 03-3375 5555 Samb. 2409 akmar.alias@mpklang.gov.my