MENU

KADAR SEWAAN PADANG
 

BIL.

SENARAI PADANG

KADAR PERMAINAN
BIASA

KADAR PERMAINAN BIASA (PETANG)

KADAR PERTANDINGAN (SIANG)

KADAR PERTANDINGAN (MALAM)

CAGARAN KEBERSIHAN (PERTANDINGAN SAHAJA)

KOS OPERASI (RM)

(PAGI)

1

PADANG KOMPLEKS SUKAN A

2 JAM RM25.00

2 JAM RM25.00

2 JAM RM75.00

TIDAK DIBUKA (TIADA LAMPU)

RM300.00

RM300.00

2

PADANG KOMPLEKS SUKAN B

2 JAM RM25.00

2 JAM RM25.00

2 JAM RM75.00

TIDAK DIBUKA (TIADA LAMPU)

RM300.00

3

PADANG MARINE

2 JAM RM25.00

2 JAM RM25.00

2 JAM RM75.00

TIDAK DIBUKA (TIADA LAMPU)

RM300.00

4

PADANG VENTOREN

2 JAM RM25.00

2 JAM RM25.00

2 JAM RM75.00

TIDAK DIBUKA (TIADA LAMPU)

RM300.00

5

PADANG TAMAN SELATAN

2 JAM RM15.00

2 JAM RM15.00

2 JAM RM25.00

TIDAK DIBUKA (TIADA LAMPU)

RM150.00

6

PADANG KAPAR (SOO JIN)

2 JAM RM15.00

2 JAM RM15.00

2 JAM RM25.00

TIDAK DIBUKA (TIADA LAMPU)

RM150.00

7

PADANG MERU

2 JAM RM25.00

2 JAM RM25.00

2 JAM RM25.00

TIDAK DIBUKA (TIADA LAMPU)

RM150.00

8

PADANG SULTAN SULEIMAN

2 JAM RM50.00

2 JAM RM50.00

2 JAM RM50.00

2 JAM RM250.00

RM150.00