MENU

* No translation available yet

Kadar Tempahan Dataran Seni, Klang (RM)

Deposit

RM150.00

Sewa (1 hari)
RM200.00
Bayaran Sampah (1 hari)

RM100.00

 

* PERLU MEMBUAT PERMOHONAN DARIPADA JABATAN PERLESENAN DAN JABATAN KEJURUTERAAN

Sila klik di sini untuk lampiran