MENU

 

Tuan Adi Faizal Bin Ahmad Tarmizi
Setiausaha
Majlis Perbandaran Klang
adi.faizal@mpklang.gov.my
No. Tel : 03-3372 7393
No. Faks : 03-3371 6535

 

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

1. Membantu Majlis Perbandaran Klang dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT.

2. Menentukan keperluan keselamatan ICT.

3. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti pengurusan risiko dan pengauditan.